Vandaag durven we niet aan morgen denken, want niets is zeker, voor niemand.

Wij willen jouw toekomst veiligstellen. Landbouw is deel van de natuur en dus zijn oogsten moeilijk voorspelbaar. Met voldoende reservecapaciteit kunnen we zorgen voor voedselzekerheid en betaalt niemand de prijs voor tekorten. 

Kinderen, de jouwe en de onze, verdienen een toekomst. Ook de volgende generaties hebben recht op landbouw.

wij willen

TOEKOMST