WIE ZIJN WIJ?

Wij, de Stuurgroep Vennengebied Turnhout, vertegenwoordigen meer dan 300 familiale bedrijven uit de streek rond Turnhout.

We hebben de stuurgroep opgericht als reactie op het stikstof-decreet. In de huidige vorm betekent het een ernstige bedreiging voor onze activiteiten en onze toekomst. We worden te weinig gehoord in het debat en dus was ons verenigen in deze onafhankelijke stuurgroep de enige manier om meer aandacht te krijgen. Daarbij voelen we ons gesteund door de vele positieve reacties van burgers uit onze omgeving en ook van ver daarbuiten. Dit gaat immers ons allemaal aan.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Wij geloven in eerlijke dialoog als middel om een leefbare toekomst te verzekeren voor iedereen die leeft en werkt in het Turnhouts Vennengebied.  

Eerder dan door harde acties en protesten, zijn we ervan overtuigd dat een duurzame oplossing voor het samengaan van landbouw en natuur alleen bereikt kan worden door praten met alle betrokken partijen.

Wij vinden dat een open en constructief debat met de politiek, natuurverenigingen en inwoners uit het gebied, zal zorgen voor een realistische aanpak van de stikstofproblematiek.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?

Via email: info@redjeboer.be

Decennialang al gaan natuur en landbouw hand in hand in dit agrarische gebied. Deze ook zeer bosrijke streek in de kempische regio rond Turnhout en Merksplas verkreeg zijn typische uitzicht in het begin van de 19e eeuw. Oorspronkelijk was de grond droog en bijzonder schraal. Om de voedselvoorziening in het gebied te verzekeren werden er kanalen aangelegd, zodat er voldoende water was om er landbouw te ontwikkelen. Dat zorgde tevens voor een hoger grondwaterpeil waardoor er, naast weiden en akkers die de bevolking van eten voorzien, ook een gevarieerd landschap van vennen, moerassen en droge heide ontstond. Vandaag is het heerlijk wandelen tussen de velden in de natuur. Wie niet weet wat te doen op een zondag of een andere vrije dag is zeker welkom om te genieten van een gezond dagje in de buurt van Turnhout. Je vindt hier heel veel open ruimte en zowel met het openbaar vervoer als via de E34 is het gebied vlot bereikbaar. Recreatie in de natuur en genieten van de gezonde streekproducten van de lokale boeren uit het Turnhouts Vennengebied in de Provincie Antwerpen, dat mag niet verdwijnen.