Voor elke bewering bestaat een cijfer om het tegendeel te bewijzen.

De impact van landbouw op het stikstofdossier moet in de volledige context bekeken worden. De haalbaarheid van de doelen in het huidig akkoord is onzeker. Willen we daarvoor een hele streek opofferen?

In onze stallen staan geen zondebokken, op onze velden willen we geen schulden kweken.

wij willen

EERLIJKHEID